Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Skola och utbildning

Hotell- och restaurangfacket arbetar aktivt med utbildningsfrågor som har anknytning till vår bransch. Bland annat arbetar vi för att utbildningarna ska hålla hög kvalité. Läs mer under HRF, skola och utbildning.

En viktig del i vårt arbete är att informera om villkor och rättigheter för elever. Läs mer under Skolbesök.

Elever och studenter som studerar inom vår bransch kan söka studerandestipendium från HRF. Du kan ansöka om stipendium fram till den 30 april 2020. Du kan antingen ansöka via Bank-id eller via denna blankett

De som saknar formella papper på sin yrkeskompetens kan validera sina kunskaper. Läs mer under Validering och gesäll.