Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Olof Palmes Internationella Center

Den svenska arbetarrörelsen bildades av människor som levde under förtryck och som insåg att de var starkare tillsammans.

Nu sker en liknande utveckling i många länder – och då kan svensk arbetarrörelse bidra med sina erfarenheter för att bygga en bättre värld.

Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationellt solidaritetsarbete.

Med sina 26 medlemsorganisationer arbetar Palmecentret för demokrati, mänskliga rättigheter och fred i Olof Palmes anda.

I stort sett alla organisationer inom svensk arbetarrörelse är medlemmar i Palmecentret.

I dag driver Palmecentret över 200 projekt runt om i världen och samarbetar med människor och organisationer världen över. En stor del av verksamheten finansieras av medel från Sida. Men de bidrag som kommer in till Palmecentrets solidaritetsfond är ännu viktigare.

Läs mer på Palmecentrets webbplats.