Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

BFUF – vår forskningsfond

BFUF är besöksnäringens utvecklings- och forskningsfond.
Den ägs och finansieras av Hotell- och restaurangfacket och Visita.

En bransch med stark tillväxt

BFUF:s syfte är att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar anställda och företag inom besöksnäringen. Besöksnäringen är en bransch med stark tillväxt och stor utvecklingspotential.

Vårt stöd till forskningen

Forskningen inom näringen behöver stärkas och därför delar vi årligen ut cirka 6 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Vi medfinansierar även statliga utvecklingssatsningar.

Mer information om BFUF hittar du här.