Om HRF

Hotell- och restaurangfacket (HRF) är fackförbundet för anställda inom hotell, restauranger och nöjesanläggningar. Vårt mål är att tillsammans skapa en bransch där du som anställd känner dig trygg och nöjd på ditt arbete, med bra lön och villkor.

Ingen ska ha problem att få ut rätt lön på rätt dag. Ingen ska ha en ofrivillig otrygg anställning. Ingen ska slita ut sin kropp på grund av dålig arbetsmiljö.

HRF arbetar för att teckna kollektivavtal med arbetsgivare inom våra branscher. Vi arbetar också med frågor om utbildningforskning och utveckling, inflytande och arbetsmiljö.

Hotell- och restaurangfacket bildades 1918 och sedan dess har vårt fackliga arbete pågått oavbrutet. Läs mer om vår historia.

Vi är ett av 14 LO-förbund och har cirka 30 000 medlemmar.
Besök LOs hemsida.

Medlemsstyrd organisation

HRF är en medlemsstyrd organisation. Det innebär att vår ledning, förbundsstyrelse och alla som har fackliga uppdrag inom HRF själva är medlemmar. Läs mer om vår organisation.

Som medlem har du möjlighet att vara med och utveckla branschen och även din egen arbetsplats. Självklart kan du alltid vända dig till oss för att få råd och stöd i ditt arbete. Välkommen att kontakta din lokala avdelning.

Vad medlemsavgifterna går till

HRF:s medlemmar finansierar förbundets verksamhet. Bilden visar vad medlemsavgiften går till. Klicka på bilden för att den ska bli större.