Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Din skyldighet som anställd

Som anställd är du skyldig att följa de bestämmelser som finns för hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.

Om du upptäcker brister i arbetsmiljön ska du i första hand kontakta arbetsledningen.

En viktig del för en bättre arbetsmiljö är att vi får fler skyddsombud ute på arbetsplatserna. De behöver också få en bra utbildning för sitt uppdrag.

Läs mer om hur du blir skyddsombud.