Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Ansvarig myndighet

Arbetsmiljöverket är den centrala myndigheten för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Om skyddsombud och arbetsgivare inte kommer överens i en arbetsmiljöfråga kan man kontakta Arbetsmiljöverket.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar hur arbetsmiljön ska se ut. De ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns de tillgängliga både för beställning och utskrift.

Länk till arbetsmiljölagen.