Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Medlemsutbildning

Ger dig grundläggande kunskaper om Hotell- och restaurangfacket på din arbetsplats och om vår roll på arbetsmarknaden och i samhället.

• Vi går igenom varför vi gemensamt behöver komma överens
om att inte gå med på dumpade villkor – det …

Läs vidare

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Den här utbildningen riktar sig till skyddsombud.

• Ger grundläggande kunskaper om uppdraget
• Kunskaper kring lagstiftningen som reglerar
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen…

Läs vidare

Grundläggande förtroendamannautbildning

Under utbildningen får du inblick i rollen som förtroendevald och vilka förväntningar som finns på dig. Utbildningen ger dig djupare kunskaper om din roll.

• Hur fungerar arbetsmarknaden och vilka lagar reglerar den?
• Vilka arbetsgivarparter finns inom våra branscher?…

Läs vidare