Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Förbundsstyrelsen

HRF:s förbundsstyrelse består av elva ledamöter som alla är medlemmar. Förbundsstyrelsen väljs på HRF:s kongresser.


Malin Ackholt

Förbundsordförande malin.ackholt@hrf.net

Pim van Dorpel

Vice ordförande pim.vandorpel@hrf.net

Per Persson

Avtalssekreterare per.persson@hrf.net

Sara Astner

Förbundsstyrelseledamot sara.astner@hrf.net Bingovärdinna

Mathias Westbrand Emilsson

Förbundsstyrelseledamot mathias.westbrand.emilsson@hrf.net Servitör

Amanda Ekman Rosberg

Förbundsstyrelseledamot amanda.ekmanrosberg@hrf.net Restaurangbiträde

Carl Michael Leijon

Förbundsstyrelseledamot carl-michael.leijon@hrf.net Servitör

Anna Hjortheden

Förbundsstyrelseledamot anna.hjortheden@hrf.net Servitris

Sheragim Madani

Förbundsstyrelseledamot sheragim.madani@hrf.net Hotell Lager Supply

Petter Zetterqvist

Förbundsstyrelseledamot petter.zetterqvist@hrf.net Skidlärare

Jaqueline Lenander

Förbundsstyrelseledamot jaqueline.lenander@hrf.net Kock