Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Förbundskontoret

Här sitter vår ledning, kansli, ekonomiavdelning, IT-avdelning, centrala ombudsmän, kommunikationsansvariga och Medlemsservice.

Malin Ackholt

Förbundsordförande malin.ackholt@hrf.net 08-588 098 80

Pim van Dorpel

Vice ordförande pim.vandorpel@hrf.net 08-588 098 66

Per Persson

Avtalssekreterare per.persson@hrf.net 08-588 098 25

Marie Blomberg

Kanslichef marie.blomberg@hrf.net

Mikael Victor

Ekonomichef mikael.victor@hrf.net 08-588 098 94

Maikel Ilias

Kommunikationsansvarig maikel.ilias@hrf.net 08-588 099 80

Peggy Nyholm

Enhetschef Policy- och verksamhetsenheten peggy.nyholm@hrf.net 08-588 098 29

Martin Hedman

IT- och verksamhetschef medlemsservice martin.hedman@hrf.net 08-588 098 78

Mats Hansson

Ombudsman mats.hansson@hrf.net 08-588 098 14

Emil Bäckström

Ombudsman emil.backstrom@hrf.net 08-588 099 28

Susanne Bali

Ombudsman susanne.bali@hrf.net 08-588 098 50

Kent Johansson

Ombudsman kent.johansson@hrf.net 08-588 098 21

Marina Nilsson

Ombudsman marina.nilsson@hrf.net 08-588 098 51

Anette Olsson

Ombudsman anette.olsson@hrf.net 08-588 098 24

Elin Lörnbo

Kommunikatör elin.lornbo@hrf.net 08-588 098 95

Sofia Ståhlspets

Kommunikatör (tjänstledig)

Åsa Einebrant

Assistent till förbundsordförande och vice ordförande asa.einebrant@hrf.net 08-588 098 41

Carola Uhrberg

Assistent på Policy- och verksamhetsenheten carola.uhrberg@hrf.net 08-588 098 20

Claudia Agirman

Assistent claudia.agirman@hrf.net 08-588 098 02

Anna Sunesson

HR-ansvarig anna.sunesson@hrf.net

Anita Gustavsson

Löneadministratör/HR-assistent anita.gustavsson@hrf.net

Robert Grenehed

Ekonom robert.grenehed@hrf.net 08-588 098 99

Ulrika Stockhaus

Ekonomiassistent ulrika.stockhaus@hrf.net 08-588 099 06

Jeanette Lindberg

Systemförvaltare jeanette.lindberg@hrf.net 08-588 099 11

Niklas Karlsson

IT-tekniker niklas.karlsson@hrf.net 08-588 098 18

Frida Ljunggren

Projektledare frida.ljunggren@hrf.net 08-588 098 49

Heidi Knorn

Projektledare - ESF projekt heidi.knorn@hrf.net 08-588 098 59

Hacer Tok

Lokalvårdare hacer.tok@hrf.net