Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Frågor och svar korttidspermittering

HRF och arbetsgivarorganisationen Visita har den 16 mars 2020 skrivit under ett nytt kollektivavtal om korttidspermittering för att rädda besöksnäringen, till följd av coronaviruset.

Avtalet utgår från regeringens förslag om korttidspermittering, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas.

På den här sidan har vi samlat frågor och svar.


Vad betyder korttidspermittering egentligen?

Det betyder att man under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid.


Hur mycket minskas lönen vid korttidspermittering?
  • Vid arbetsreducering om 20% minskas lönen med 4%.
  • Vid arbetsreducering om 40% minskas lönen med 6%.
  • Vid arbetsreducering om 60% minskas lönen med 7,5%.

Hur länge kan korttidspermittering pågå?

Perioden ska överenskommas mellan parterna på varje arbetsplats, dock kan det gälla max 6 månader med en möjlig förlängning på 3 månader.


Vad händer om min anställning upphör under tiden jag har korttidspermittering?

Korttidspermitteringen fortsätter under din uppsägningstid.


Måste jag acceptera korttidspermittering?

Ja, detta är en kollektivavtalsreglering endast i syfte att begränsa arbetsbristuppsägningar där kostnaden delas av staten, företaget och anställda.


Hur kommer det rent konkret påverka mitt jobb och min lön?

Du kommer ha jobbet kvar men arbeta färre timmar med en lite lägre lön under en begränsad tid.


Jag har redan låg lön, måste jag sänka den ytterligare?

Ja, den maximala sänkningen är 7,5%.


Garanteras jag tillbaka mitt jobb sen?

Om du går på korttidsarbete så är det under en begränsad tid, sedan återgår du till din ursprungliga sysselsättningsgrad, under förutsättning att arbetsgivaren inte varslar om arbetsbrist.


Måste arbetsgivaren meddela 14 dagar i förväg vid schemaändring?

Nej, inte vid införandet och avslutning av korttidspermittering, då gäller en dags varsel. Arbetsgivaren ska i möjligaste mån presentera ett fyra veckors schema vid starten av Korttidspermittering. I övrigt gäller kollektivavtalets regler.


Ska jag jobba under permitteringen?

Ja, men färre antal timmar.


Kan jag säga upp mig om jag hittar ett nytt jobb under permitteringen?

Ja.


Har jag rätt till a-kassa under tiden jag har korttidspermittering?

Nej, du har inte blivit uppsagd och din anställning består, dock med begränsad lön under perioden.


Hur blir det med min semester?

Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av korttidspermittering.


Påverkar det här min pension?

Nej.


Påverkar det här min SGI om jag skulle bli sjukskriven?

Nej, men du behöver meddela Försäkringskassan om att du arbetar under korttidspermittering om du ansöker om ersättning från det sociala försäkringsförsäkringssystemet till exempel sjukpenning och VAB.


Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta?

Nej.


Gäller detta alla HRF:s kollektivavtal?

Det gäller de kollektivavtal där det har tecknats ett centralt kollektivavtal.


Min arbetsgivare är inte med i Visita. Vi har hängavtal, hur blir det för mig?

Korttidspermittering gäller även på din arbetsplats.


Vad gäller om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?

Korttidspermittering gäller på din arbetsplats – om din arbetsgivare tecknat enskilda avtal med minst 70% av de anställda.


Jag är inte medlem i facket, vad händer med mig?

Arbetsgivaren är skyldig att följa lagar och avtal för alla anställda.


Vad händer med avtalsrörelsen under denna tid?

För tillfället pågår avtalsförhandlingarna som vanligt.


Varför går ni med på det här? Det innebär ju sämre villkor för de anställda?

Detta innebär att fler anställda behåller jobbet samt att företagen klarar sig.


Hur kan HRF gå med på försämringar?

I detta fall för att rädda jobb och företag.


Sidan uppdaterades senast: 2020-03-16.