Kollektivavtalade försäkringar

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal ingår ett försäkringspaket som består av fem AFA-försäkringar:

Nedan finns en kort genomgång av de kollektivavtalade försäkringarna.


Sjukdom

AGS – Sjukförsäkring vid sjukdom

På arbetsplatser med kollektivavtal finns extra ersättningar utöver sjukpenningen från Försäkringskassan. Om du varit sjukskriven i mer än 15 dagar kan du som medlem ansöka om ersättning från AGS.

Läs mer och anmäl genom att klicka här.


Föräldraledighet

FPT – Föräldrapenningtillägg vid föräldraledighet

När du är föräldraledig från en anställning och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du ha rätt till kompletterande ersättning från försäkringen. Det du behöver göra är att ansöka om ersättningen.

Läs mer och ansök genom att klicka här.


Arbetslöshet

AGB – Försäkring om avgångsbidrag vid arbetsbrist

Hotell- och restaurangfackets medlemmar som arbetar på en arbetsplats som omfattas av ett kollektivavtal omfattas av en så kallad omställningsförsäkring. Försäkringen vid arbetsbrist (AGB) kan ge dig ersättning om du förlorar din anställning på grund av arbetsbrist. För att omfattas av försäkringen behöver du ha fyllt 40 år.

Läs mer och anmäl genom att klicka här.


Arbetsskada

TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från TFA. Arbetsskador skall alltid anmälas av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren däremot inte anmäler kan du själv göra det på anmalarbetsskada.se

Det är viktigt att få arbetsskadan prövad av Försäkringskassan, efter det kan de kollektivavtalade försäkringarna ge ersättning.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida genom att klicka här.

Läs mer om TFA och anmäl genom att klicka här.


Dödsfall

TGL – Tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall

Denna försäkring utgår till anhöriga om den anställde avlider. Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning och begravningshjälp till dödsboet från Tjänstegrupplivförsäkringen TGL.

Läs mer och anmäl genom att klicka här.


Vill du veta mer om dina försäkringar?

Hos din lokala avdelning finns försäkringsinformatörer som kan berätta mer för dig om försäkringarna. Kanske är ni fler på arbetsplatsen som vill ha mer information? Vänd dig till din avdelning och fråga efter försäkringsinformation. Ring vår växel så kommer du till din avdelning 0771-57 58 59.

Mer information om alla försäkringar finns på AFA Försäkrings hemsida www.afa.se.

Försäkringsinformation på flera språk

För försäkringsinformation på andra språk klicka här.

 

Har din arbetsplats kollektivavtal?

På vår sida www.schystavillkor.se kan du se vilka arbetsplatser som har kollektivavtal med oss i HRF. Du kan söka genom att skriva in till exempel namn eller organisationsnummer på arbetsplatsen.

Om du inte hittar efterfrågad arbetsplats eller om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 0771-57 58 59.