Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Varför är en avtalsrörelse viktig?

I en avtalsrörelse förhandlar vi som fackförbund med arbetsgivarorganisationer om innehållet i våra kollektivavtal. Det gäller bland annat löneökningar, anställningstrygghet, regler om ledighet, schemaläggning, pension, försäkringar och arbetskläder.

Ger dig flera rättigheter

De regler som finns i kollektivavtalet på din arbetsplats ger dig som anställd flera rättigheter. Därför är en avtalsrörelse viktig.

Kollektivavtalet innefattar en mängd saker som är vardag på din arbetsplats. Tillsammans arbetar HRF:s medlemmar demokratiskt fram förslag till förändringar av kollektivavtalen.

Rättigheter som inte finns i lagen

I förhandlingarna om nya kollektivavtal lyfter vi upp problem och möjligheter som vi tycker är viktiga i hotell- och restaurangbranschen.

När vi kommit överens om nya kollektivavtal ger det de anställda rätt till en fastslagen årlig löneökning och andra rättigheter som inte finns i lagen.