Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Vad är allmän visstid?

En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning. Denna anställning används när arbetsgivare anställer någon under en viss tid eller ett visst arbete.

Andra former av tidsbegränsad anställning

Vikariat, säsongsanställning och ”enstaka dagar” är andra former av tidsbegränsade anställningar.