Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

För dig som är medlem

Nedan följer ett urval av utbildningar som du som medlem kan gå. Kontakta din lokala avdelning för mer information.


Medlem i facket

Ger dig grundläggande kunskaper om Hotell- och restaurangfacket på din arbetsplats och om vår roll på arbetsmarknaden och i samhället.

Vi går igenom varför vi gemensamt behöver komma överens om att inte gå med på dumpade villkor – det så kallade Löftet.

Vi pratar också om löneförhandlingar och avtalsrörelse. Hur går de till och hur kan du som medlem påverka? Hur vi får en bra arbetsmiljö? Vad säger lagen? Samt din trygghet. Försäkringar som ingår i ditt medlemskap.

Under medlemsutbildningen ges också mycket tid till diskussion och frågor utifrån deltagarnas vardag.

Målgrupp: Alla medlemmar som vill lära sig mer om hur facket fungerar.


Om samhället

Är en facklig-politisk medlemsutbildning som riktar sig till dig under 30 år. Kursen ger dig grundläggande förståelse kring svenska modellen, fackets ideologi och roll i såväl samhället som politiken, politiska ideologier ur ett fackligt perspektiv och hur vi kan påverka samhällsutvecklingen.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år


Om feminism

Är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Kursen handlar om hur feminismen hör ihop med de fackliga värderingarna och den fackliga kampen, vad är kopplingen mellan klass och kön samt beröra de normer som finns i samhället.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år


Om främlingsfientlighet

Är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Kursens övergripande mål är att ge dig som deltagare en grundläggande förståelse för varför antirasism är en kärnfacklig fråga samt fackföreningsrörelsens människosyn i kontrast med rasism och fascism.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år


Om försäkringar

Är en utbildning som riktar sig till dig under 30 år, där du får inblick i vilka försäkringar som finns när du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal, vad innebär föräldraförsäkringen, vad händer om du blir sjuk/skadad på jobbet, vid dödsfall, om du blir arbetslös, pension, föräldrapenningtillägg samt hur du bär dig åt för att ta del av dessa försäkringar.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år