Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Fackliga utbildningar

Som medlem i HRF har du tillgång till ett stort antal utbildningar som rör dig och ditt arbete. Du har rätt att ta ledigt från jobbet för att gå dem och du ersätts för förlorad arbetsinkomst.

Med kunskap om facket, arbetsmarknaden och dina rättigheter stärker du dig på jobbet, i ditt yrke och i samhället.

HRF:s utbildningar kan delas in i följande grupper:

Vi har även en mängd webbutbildningar.

Anmälningsblanketter

Använd denna blankett för anmälan till facklig utbildning.
Anmälningsblankett facklig utbildning

Är du skyddsombud och vill gå en utbildning i ditt uppdrag ska du använda denna blankett:
Anmälningsblankett för skyddsombud

Ersättning

Läs mer om hur din ersättning för utbildningen betalas ut.

Mer info och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig till någon av våra kurser?

Välkommen att kontakta din lokala avdelning.