Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften baseras på din inkomst före skatt (bruttoinkomst) per månad.
Efter kongressbeslut införs från och med februari 2020 ett nytt medlemsavgiftssystem.

Medlemsavgifter från 1 februari 2020
Räkna ut din medlemsavgift Din månadsavgift skulle bli 199 kr

Medlemsavgiften förfaller till betalning sista dagen för varje månad som avgiften avser. Till exempel ska avgiften för april vara HRF tillhanda den sista april.

Studerande

Läser du en utbildning inom hotell och restaurang?
Då kan du bli gratis studerandemedlem. Läs mer här.

Pensionär

Är du ålderspensionär som fyllt 65 år har du den lägsta medlemsavgiften på 199 kronor.

Avdragsgill medlemsavgift

Avdraget för medlemsavgift i ett fackförbund är avskaffat från och med 1 april 2019.  Det betyder att du kan få avdrag för de tre första månadsavgifterna för inkomståret 2019.

Autogiro och e-faktura

Du kan betala din medlemsavgift till HRF på olika sätt. Två miljövänligare alternativ där du slipper hantera pappersfakturor är autogiro och e-faktura.

Klicka här för att anmäla om autogiro digitalt med e-legitimation eller Mobilt BankID. Dragning av medlemsavgiften sker den 26:e varje månad eller nästkommande vardag.

Anmälan om e-faktura gör du via din internetbank.

Generösa medlemsförmåner

Förutom det fackliga stödet får du flera försäkringar och förmåner som medlem i HRF. Läs mer om våra medlemsförmåner.

Bra att veta

Är du föräldraledig, sjukskriven, studerande eller arbetssökande kan din avgift bli lägre. Kontakta i så fall Medlemsservice och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Likaså om du får förändrad inkomst.

Medlemsavgifterna går tillbaka till medlemmarna i form av all verksamhet HRF bedriver.

A-kassan

Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa, HRAK, är en separat organisation. Läs mer och ansök om medlemskap på www.hrak.se