Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Bli skyddsombud

Alla arbetsplatser med minst fem anställda måste ha ett skyddsombud. Finns mer än 50 anställda måste arbetsplatsen ha en skyddskommité.

De anställdas representant

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med de anställda.

Skyddsombudet är de anställdas representant. Ett skyddsombud väljs normalt på tre år.

Arbetsuppgifterna är i huvudsak
  • Att företräda de anställda i arbetsmiljöfrågor och att verka för en bra arbetsmiljö.
  • Att vaka över att arbetsgivaren bedriver ett bra arbetsmiljöarbete samt att det finns ett skydd mot ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.
  • Att delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser med mera.
  • Att delta när handlingsplaner upprättas.
Utbildning för ditt uppdrag

Alla skyddsombud ska genomgå grundutbildningen BAM, Bättre arbetsmiljö. Läs mer om utbildningen här.

Finns flera skyddsombud på arbetsplatsen ska ett så kallat huvudskyddsombud utses. Huvudskyddsombudet samordnar verksamheten för alla skyddsombud på arbetsplatsen.

Vill du bli skyddsombud?

Välkommen att kontakta din lokala avdelning!