Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Blanketter

Här hittar du blanketter som du kan behöva i olika sammanhang.


Anmälan om mertid

Arbetar du deltid och vill gå upp i tid ska du anmäla det till din arbetsgivare. Arbetsgivaren måste då ta hänsyn till det när hen planerar för utökning av arbetsstyrkan. Blanketten skrivs ut i två exemplar, du behåller ett och arbetsgivaren får ett.

Anmälan om mertid enligt LAS.


Medlemsavgift via autogiro

För att byta till autogiro fyller du i och skickar in den här blanketten:

Blankett autogiro.


Anmälan av arbetsplatsombud och skyddsombud

När ni har valt personer att representera er, som arbetsplatsombud eller som skyddsombud, ska ni anmäla det till er HRF-avdelning. Avdelningen informerar sedan er arbetsgivare.

Blankett: Anmälan av skyddsombud (Blanketten hittar du under material när du loggat in som medlem. Du kan även vända dig till din lokala avdelning för att få blanketten).

Blankett: Anmälan om fackligt förtroendevald

Blankett: Anmälan av arbetsplatsklubb

Blankett: Avanmälan av uppdrag


Anställningsbevis

När du börjar en ny anställning har du rätt till ett anställningsbevis. Så här bör det se ut:

Blankett anställningsavtal


Egen uppsägning

Vill du säga upp dig bör du göra det skriftligt. Du skriver som du vill, men kan använda dig av följande blankett:

Egen uppsägning


Ersättning för facklig utbildning

Blankett för dig som gått en facklig utbildning och ska ansöka om ersättning. Lämna blanketten till din avdelning:

Ersättning facklig utbildning

Anmälningsblankett för facklig utbildning

Ska du gå en facklig utbildning använder du den här blanketten:

Anmälningsblankett facklig utbildning

Anmälningsblankett för skyddsombud

Ledighetsansökan för facklig utbildning

Fyll i den här blanketten och lämna till din arbetsgivare. När hen fyllt i den skickar du den till din avdelning:

Studieledighetsansökan


Generell ledighetsansökan

Ska du söka ledigt använder du följande blankett:

Ledighetsansökan


Uppdragsredovisning

När du är på fackliga uppdrag har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Fyll i blanketten och lämna till din avdelning:

Uppdragsredovisning


Gå ur HRF

För att gå ur HRF fyller du i och skriver ut blanketten:

Begäran om utträde

Skicka sedan blanketten till:

Hotell- och restaurangfacket
Medlemsservice
Box 1143
111 81 Stockholm

Du kan även mejla oss. Läs mer här.