Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Slopad karens för nya medlemmar

HRF ställer nu krav på kraftfulla insatser från regeringen för att dämpa den varselvåg som drabbar stora delar av besöksnäringen.

Slopad karens på tre månader

Med anledning av de stora varsel som drabbar förbundets verksamhetsområden, vilket är en effekt av oron för det nya coronaviruset, har HRF:s Förbundsstyrelse beslutat att de som blir medlemmar i HRF fram till den 30 april kan företrädas i frågan om uppsägningar och varsel kopplat till coronaviruset.

Detta utan att behöva iaktta tre månaders karens i enlighet med stadgarna.  

Det innebär att en nybliven medlem kan företrädas av HRF i dessa frågor så fort som medlemsavgift är registrerad. Dock behöver medlemmen själv fortfarande meddela sin lokala avdelning om sitt varsel om hen har blivit medlem inom den senaste månaden. Detta för att säkerställa att medlemmen finns med vid förhandling.