Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Våra krav 2020

Nu är avtalskraven för 2020 färdigställda. HRF kräver bland annat följande.

HRF:s krav
  • Löneökningar på 3 procent dock lägst 805 kr i månaden.
  • Nytt lönesystem som tar hänsyn till yrkeskunskap, erfarenhet, ansvarstagande och utbildning.
  • Arbetstid och schema ska vara förutsägbara.
  • Avsättning till avtalspension ska framgå av lönespecifikationen.
  • Bättre skydd mot sexuella trakasserier från tredje man som gäster och besökare.
  • Missbruk av ”Enstaka dagar” ska upphöra.
  • Förstadagsintyg ska enbart kunna krävas i rehabiliteringssammanhang.

Vill du veta mer om hur vi vill förbättra branschen för medlemmar och anställda? Klicka på länken nedan för att ta del av alla våra krav i detalj.

Hotell- och restaurangfackets avtalskrav 2020

Visitas krav

Vår motpart på arbetsgivarsidan, Visita, kräver bland annat följande:

  • Ta bort helgledighet.
  • Ha all makt över lönepotten.
  • Inte höja minimilöner.

Klicka på länken nedan för att ta del av alla Visitas krav i detalj.

Visitas avtalsyrkanden 2020