Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avtalsrörelse 2020

Avtalsrörelsen 2020 har startat. Här kommer viktig information att samlas.

Din möjlighet att påverka

Det är kollektivavtalet som styr regelverket för din anställning. I kollektivavtalet finns bestämmelser om bland annat anställningsform, arbetstid, övertid, ob-ersättning, lön och försäkringar.

Kollektivavtalen som vi förhandlar fram är tidsbegränsade. När kollektivavtalen är på väg att löpa ut startar det som kallas avtalsrörelse. Då börjar vi jobba med att ta fram förslag till förändringar i de befintliga kollektivavtalen som vi har med arbetsgivarorganisationerna.

Alla medlemmar i HRF har enligt stadgarna rätt att inkomma med så kallade ändringsförslag i kollektivavtalen. Möjligheten att inkomma med ändringsförslag var öppen fram till den 22 november 2019.

Vad händer med ditt ändringsförslag?

Alla inkomna ändringsförslag sammanställs. Det ger en samlad bild av vad HRF:s medlemmar vill förändra.

Förhandlingsdelegationerna, som är utsedda av förbundsstyrelsen, för respektive kollektivavtal kommer att få del av alla ändringsförslag och formulera Hotell-och restaurangfackets avtalskrav under december 2019 och januari 2020.

Vad händer sen?

Avtalskraven kommer sedan att lämnas över till respektive arbetsgivarorganisation. Inga namn lämnas vidare. De första förhandlingarna om nya kollektivavtal startar i februari 2020.

Avtalskraven hanteras som förbundets så kallade yrkanden, det vill säga alla medlemmars krav.

Hur många kollektivavtal förhandlas?

I år förhandlar vi om branschens 20 kollektivavtal. Kontakta din lokala avdelning om du är osäker på vilket kollektivavtal som du omfattas av.

Om du vill veta vilka arbetsplatser som har kollektivavtal med HRF kan du gå in på schystavillkor.se.

Håll dig uppdaterad

Här på avtalswebben kommer vi att uppdatera med senaste nytt, avtalsnytt och våra krav i årets avtalsrörelse.