Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Migrationsärenden

När en person ansöker om arbetstillstånd gör facket en bedömning av löner och arbetsförhållanden på den aktuella arbetsplatsen. Det kallas för yttrande.

I yttrandet uttalar vi oss om huruvida det aktuella företaget har rätt villkor.
Vi tittar bland annat på om arbetsgivaren har kollektivavtal, betalar ut rätt lön och har rätt försäkringar.

Så går du tillväga

Mejla den avdelning inom HRF som din verksamhet finns inom. Det går också att kontakta oss via post.

Här är kontaktuppgifter till våra lokala avdelningar.

Du behöver:
  • Bifoga de dokument som ni behöver ett yttrande på.
  • För migrationsärenden behöver ni enbart bifoga blanketten Offer of employment/Anställningserbjudande.
  • Vi återkommer senast 14 arbetsdagar efter att vi mottagit din begäran om yttrande.