Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Acceptera inte att anställning omvandlas


Det är inte okej att omvandla en tillsvidareanställning, eller visstidsanställning, till anställning för enstaka dagar!

I en del av Hotell- och restaurangfackets (HRF) kollektivavtal finns en möjlighet för arbetsgivaren att anställa någon för enstaka dagar.

Denna anställning har ingen likhet med någon av de anställningsformer som finns i anställningsskyddslagen (se vidare förklaring angående namn på anställningsformer längre ner).

Anställningen enstaka dagar innebär att arbetsgivaren erbjuder anställning bara för speciella uppkomna situationer vid enstaka tillfällen.

Acceptera inte att anställning omvandlas

Om du som är anställd tillsvidare eller på vikariat, allmän visstidsanställning eller på säsongsarbete, får uppmaningen att du ska acceptera att anställningen omvandlas till en anställning för enstaka dagar, ska du inte gå med på detta, du ska säga nej.

Arbetsgivaren ska varsla till facket

I det fall att din arbetsgivare hamnar i ett läge där de inte kan erbjuda arbete så ska han eller hon varsla den fackliga organisationen om uppsägningar på grund av arbetsbrist och begära förhandling.

När sedan arbetsgivare och fack förhandlar om frågan så fastställs slutligen hur många anställda som berörs av arbetsbristen. Efter det fastställs vilken turordning som ska gälla. Det vill säga vem eller vilka som i första hand ska sägas upp och vilka som ska vara kvar i anställning.

Därefter sker uppsägningar och då har alla en uppsägningstid, som har olika längd beroende på hur länge någon varit anställd.

Du kan mista rätten till ersättning

Det du som anställda kan drabbas av om du accepterar att din anställning omregleras till en anställning för enstaka dagar, är att du kan mista rätten till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, helt eller delvis.

Säg nej och skriv inte under

Får du ett ”erbjudande”, eller om din arbetsgivare försöker tvinga dig att acceptera att omreglera din anställning till en anställning för enstaka dagar, är HRF:s rekommendation att du säger nej. Du ska heller inte skriva under en sådan handling, överenskommelse eller avtal.

HRF hjälper dig

Om du som är medlem i HRF behöver hjälp och råd i den här frågan kan du ringa oss på telefon 0771-57 58 59, eller kontakta din lokala avdelning.

 

Benämningar på de nämnda anställningsformerna är:

  • Tillsvidareanställning är den rätta benämningen för den som inte har någon form av visstidsanställning, enligt lagen om anställningsskydd (LAS), men i dagligt tal är det vanligt att den benämns fast anställd.
  • Anställning för enstaka dagar kallas ibland för extra anställd och tyvärr allt för ofta får den också den felaktiga och slarviga benämningen anställd på timmar eller att ”jag går på timmar”. Anställningsskyddslagen innehåller ingen anställningsform som heter ”timmar” på något sätt. Inte heller HRF:s kollektivavtal har den benämningen eller anställningsformen.