Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

HRF:s krav i avtalsrörelsen

Idag presenterar HRF sina krav i avtalsrörelsen. Bland kraven finns 3-procentiga löneökningar dock lägst 805 kr i månaden och ett lönesystem som tar hänsyn till kompetens.

Besöksnäringen går bra och växer. Samtidigt är löneläget för lågt och många av anställningarna otrygga. HRF menar att arbetsgivarna nu måste visa att de menar allvar med att utveckla branschen. De som jobbar i branschen och tillför ett stort mervärde måste kunna ha trygga anställningar och få bättre betalt.

HRF har som krav att arbetsgivarna höjer lönerna med 3 procent dock lägst 805 kr i månaden. Vidare vill HRF att yrkeskunskap, erfarenhet, ansvarstagande och utbildning ska löna sig vilket förutsätter ett nytt lönesystem.

Ta del av alla krav här.

Publicerad 3 februari 2020