Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Välkommen till årsmöte 2020!

Varmt välkommen till Avdelning 55 Östs årsmöte.

När och var?

Datum: 5 februari 2020
Tid: 17.00
Plats: Avdelningskontoret, Alkagatan 2 i Linköping

Vad händer på mötet?

På mötet kommer vi bland annat behandla val av:

Ordförande
Ledamöter
Suppleanter
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedningen

Avtalsrörelsen 2020

Under mötet bjuder vi på lättare förtäring.

Anmälan

Anmäl din medverkan genom att maila avd.55@hrf.net eller ring 0771-57 58 59 – senast 24 januari.

Vi ses!

Hälsningar,
Avdelning 55 Öst