Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Nominera till avdelningsstyrelsen

På årsmötet väljs den avdelningsstyrelse som driver verksamheten i avdelningen. Det ska nomineras till avdelningsstyrelsen och det här är posterna som ska fyllas:

 

En ledamot på ett år (fyllnadsval)

Tre ledamöter på vardera två år

Tre suppleanter på vardera ett år

En revisor på två år

En revisor-suppleant på ett år

En fanbärare på ett år

 

Valberedningen behöver ha alla nomineringar senast den 20 januari 2020

Information om hur du som medlem nominerar till avdelningsstyrelsen

1. Personen som nominerar och personen som blir nominerad måste vara medlem i

Hotell- och restaurangfacket.

2. Personen måste vara tillfrågad och godkänna sin nominering.

3. Det är önskvärt att den nominerade kan tänka sig att fortsätta ta ett senare uppdrag i

avdelningsstyrelsen.

4. Avdelningsstyrelsen är en arbetande styrelse och personen bör kunna deltaga på

möten samt planerade aktiviteter.

5. När allt detta är uppfyllt så är det dags att skicka in nomineringen till valberedningen.

 

De uppgifter valberedningen behöver är:

Namn, personnummer (inte de fyra sista siffrorna), arbetsplats och telefonnummer på både den nominerade och den som nominerar.