Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Välkommen till årsmöte

Välkommen till årsmöte

Samtliga medlemmar i avdelning 30 Mälardalen hälsas varmt välkomna till årsmöte.

Adress: Scandic Hotel, Pilgatan 33, Västerås
Datum: 24 februari klockan 17.30.

Agenda:

  • På årsmötet ska vi bland annat behandla 2019 års verksamhetsberättelse.
  • Frågan om ansvarsfrihet och fördelning av styrelsearvoden.
  • Val av avdelningsstyrelse, ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.
    De som nomineras ska vara tillfrågade och har accepterat nomineringen.
  • Nomineringar till de olika valen skickas till avd.30@hrf.net senast den 1 februari 2020
  • Under mötet får vi besök från förbundet.
  • Vi kommer även diskutera aktuella frågor så som avtalsrörelsen och det kommer att finnas utrymme för övriga frågor och diskussioner.
  • Efter mötet bjuder vi på enklare förtäring.

Anmälan till mötet skickas senast den 10 februari 2020

Mail: avd.30@hrf.net
Post:
Hotell- och restaurangfacket avd.30
Mailbox 10100
721 19 Västerås
OBS: Anmälan är bindande

Varmt välkomna!

Avdelningsstyrelsen