Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Välkommen till årsmöte!

Avdelning 27 Mitt hälsar samtliga medlemmar välkomna till avdelningens årsmöte!

Plats: Elite Grand Hotel Gävle
Datum: 5 februari 2020
Tid: 17:30

Vad händer på årsmötet?

HRFs förbundsordförande Malin Ackholt kommer att närvara på mötet
Vi kommer att genomföra val av ledamöter till avdelningsstyrelsen. Vi ska även förrätta val  till suppleanter, revisorer och valberedning för avdelningen. Alla medlemmar har möjlighet att nominera lämpliga kandidater till dessa poster, dessa nomineringar skickas senast 15 januari 2020, till avd.27@hrf.net.

Andra aktuella frågor kommer naturligtvis också att diskuteras. Gå in på vår hemsida hrf.net för att hålla er uppdaterade om vad som händer.

Välkomna!