Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Välkommen till årsmöte

Samtliga medlemmar i avdelning 31, Karlstad hälsas varmt välkomna till årsmöte.

Adress: First Hotell Billingehus i Skövde
Datum: Den 4 februari klockan 17.30.

Agenda:

  • På årsmötet ska vi bland annat behandla 2019 års verksamhetsberättelse.
  • Frågan om ansvarsfrihet och fördelning av styrelsearvoden.
  • Val av avdelningsstyrelse, Ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.
    De som nomineras ska vara tillfrågade och har accepterat nomineringen.
  • Under mötet får vi besök av vår förbundsordförande Malin Ackholt.
  • Vi kommer även diskutera aktuella frågor så som avtalsrörelsen och det kommer att finnas utrymme för övriga frågor och diskussioner.
  • Efter mötet bjuder vi på kvällsbuffé, dessert och kaffe.

Nomineringar till de olika valen och anmälan till mötet skickas senast den 10 januari 2020

Mail: avd.31@hrf.net
Post:
Hotell- och restaurangfacket avd.31
Drottninggatan 21, 4 tr.
625 25 Karlstad
OBS: Anmälan är bindande

Varmt välkomna!