Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Höstmöte Hotell- och restaurangfacket avdelning Syd

Du som medlem hälsas varmt välkommen på avdelningens höstmöte.

På dagordningen:

  • Fyllnadsval 1 suppleant till avdelningsstyrelsen
  • Avdelningens verksamhet 2020

 

  • Dag: Onsdagen den 17 oktober
    Tid: K
    lockan 18:00
  • Plats: Folkets Hus, Olof palmes plats 1, Malmö

Lättare förtäring serveras kl 17:00:  Anmäl ditt deltagande samt

kostavvikelser, till avd.05@hrf.net senast den 1 oktober.

Vänligen

HRF avdelning 05 syd

 

Nominera!

Skicka in dina/era förslag  medlemmar som kan vara kandidater 

att företräda dig/er.  Glöm inte att den du nominerar skall vara tillfrågad.

 Bifogat finns nomineringsblankett att skicka per post eller alternativt enligt nedan:

 Skicka till  avd.05@hrf.net  skriv  ”Till Valberedningen” i ämnesraden.

Glöm ej att ange ditt/era namn och personnummer/medlemsnummer.

Samt person, personnummer och vilket uppdrag ni nominerar till.

 Sista dag för nominering är 1 okt 2019.