Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avdelningens höstmöte

Redan nu kan vi lägga in i kalendern att 24 september klockan 18:00 är det avdelningens höstmöte.

Mötet hålls för alla medlemmar på HRF, Mölndalsvägen 30 C, 5 vån.

Anmäl er till: avd.01@hrf.net eller till telefon: 0771-57 58 59. Lättare förtäring bjuds.

Nominera till fyllnadsval för avdelningsstyrelsen:
Valberedningen behöver ha in nomineringar till en ordinarie ledamot samt tre suppleanter. Dessa kommer väljas på mötet och ha mandat fram till årsmötet 11 februari. Nomineringarna ska till valberedningen senast den 10 september. På nomineringen ska namn samt personnummer framgå på den du vill nominera samt ditt eget namn och personnummer. Glöm inte att tillfråga den du vill nominera. Maila till: avd.01@hrf.net

Eller sänd brev till:
Att: Valberedning HRF Mölndalsvägen 30 C 5 vån 412 63  GÖTEBORG