Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

HRF ang lärlingar utan lön; Arbetsgivare och fack är överens om att alla som arbetar ska ha betalt.

Den 29/9 2012 skrev Dagens Nyheter en artikel om en praktikant på restaurang AG som arbetar motsvarande heltid utan anställningsavtal och lön. AG är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Visita och har därmed kollektivavtal. Utifrån den information som framgick i DN:s artikel har HRF påkallat förhandling för brott mot kollektivavtalet.


– Hotell-och restaurangfacket har tillsammans med arbetsgivarorganisationen Visita, där AG är medlemmar, kommit överens om vilka regler som ska gälla för arbetsgivare och arbetstagare inom vår bransch. Vi har också kommit överens om hur vi ska agera när lagbrott och brott mot kollektivavtalet uppdagas. Vårt uppdrag är att tillsammans med arbetsgivarna värna det avtal och de villkor vi tillsammans kommit överens om ska gälla. Restaurang AG bryter mot kollektivavtalet och därför kräver vi en förhandling, säger Per Persson, ombudsman och kassör i HRF avdelning Stockholm-Gotland.


Inom hotell och restaurang är arbetsplatsförlagt lärande viktigt. Hotell- och restaurangfacket ser ett problem i att ungdomar som kommer ut i branschen efter sin utbildning saknar kunskap och erfarenhet. HRF skulle därför gärna se att nuvarande kollektivavtal kompletteras med en möjlighet till vidareutbildning kombinerat med anställning i syfte att höja kompetensen hos nyexaminerade elever. I senaste avtalsrörelsen la HRF fram förslag om ett arbetsplatsförlagt fjärde utbildningsår. Förslaget avvisades av arbetsgivarnas organisation Visita. 


– Det är en djungel av begrepp när det kommer till praktikanter, lärlingar och utbildning. Oavsett vad man kallar det är vi överens med arbetsgivarna om två saker: All utbildning ska ha en skola som huvudman och den som är anställd ska ha lön. Det finns inget mellanting däremellan. Det här handlar om säkerhet för den anställde men också om att skapa en jämbördig konkurrens olika företag emellan, säger Pim van Dorpel, ombudsman och verksamhetsansvarig för utbildningsfrågor på HRF.


– I det här fallet är det uppenbart att ”lärlingen” på AG inte är en lärling eftersom vi inte har den formen i vårt och AG:s gemensamma avtal. Han är en anställd utan lön.


HRF har påkallat förhandling med AG för brott mot kollektivavtalet.


Läs artikeln i Dagens Nyheter